Kontaktné informácie

Poľnohospodárske družstvo Radošinka
Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany

Sekretariát

tel.: 038 543 99 20, fax: 038 53 923 89, e-mail: minksova@pdradosinka.sk

Predseda PD        
tel.: 038 543 99 13, fax: 038 53 923 89, mobil: 0905 725 354, e-mail: korec@pdradosinka.sk

Riaditeľ
tel.: 038 543 99 12, fax: 038 53 923 89, mobil: 0905 320 625, e-mail: ondrasek@pdradosinka.sk

Hlavný ekonóm       
tel.: 038 543 99 13, fax: 038 53 923 89, mobil: 0905 725 354, e-mail: korec@pdradosinka.sk

Hlavný agronóm        
tel.: 038 543 99 15, fax: 038 53 923 89, mobil: 0908 870 984, e-mail: agronom@pdradosinka.sk

Mechanizátor        
tel.: 038 539 23 25, fax: 038 53 923 89, mobil: 0915 717 688 , e-mail: mechanizacia@pdradosinka.sk

Hlavný zootechnik
tel.: 038 543 99 14, mobil: 0908 784 404, e-mail: zootechnik@pdradosinka.sk

Referent pre pôdny fond
tel.: 038 543 99 11, mobil: 0918 245 882, e-mail: jeskova@pdradosinka.sk

Finančné oddelenie
tel.: 038 543 99 16

Mzdové oddelenie
tel.: 038 543 99 18

Pozberová linka
tel.: 038 543 99 22

Pridružená výroba
tel.: 038 543 99 23, 038 539 235, mobil: 0905 508 173, e-mail: lesay@pdradosinka.sk

Doprava
tel.: 038 543 99 24

Sklad ND
tel.: 038 543 99 25Oznamy

70. Výročie PD RADOŠINKA
História a súčasnosť
Agroturistické zariadenie Vrbov
Agroturistické zariadenie Vrbov Vám ponúka ubytovacie možnosti v podhorí Vysokých Tatier
60. výročie PD Radošinka
60. výročie Veľké Ripňany
PD Radošinka Veľké Ripňany
vzniklo zlúčením samostatne hospodáriacich JRD šiestich obcí Biskupová, Malé Ripňany, Veľké Ripňany, Lužany, Radošina a Behynce v roku 1973 ako JRD
Archív