Mechanizačné služby

Hlavný mechanizátor
mobil: 0915 717 688

Vedúci dopravy a dielní     
mobil: 0915 750514

Poskytujeme služby:
  • sejba hustosiatych obilovín a olejnín sejačkami John Deere a Vaderstad
  • zber obilovín kombajnami KLASS, LEXION
  • zber krmovín samochodnou rezačkou JAGUÁR 860
  • doprava nákladnými vozidlami a traktorové služby / orba, sejba, rozrábanie pôdy

Oznamy

70. Výročie PD RADOŠINKA
História a súčasnosť
Agroturistické zariadenie Vrbov
Agroturistické zariadenie Vrbov Vám ponúka ubytovacie možnosti v podhorí Vysokých Tatier
60. výročie PD Radošinka
60. výročie Veľké Ripňany
PD Radošinka Veľké Ripňany
vzniklo zlúčením samostatne hospodáriacich JRD šiestich obcí Biskupová, Malé Ripňany, Veľké Ripňany, Lužany, Radošina a Behynce v roku 1973 ako JRD
Archív