Rastlinná výroba

Hlavný agronóm    

telefón: 0905320625 
mail : agronom@pdradosinka.sk

Agronóm
chemická ochrana      0908 870984
mail : agronom@pdradosinka.sk


Výroba je zameraná
  • potravinársku pšenicu
  • sladovnícky jačmeň
  • potravinársky hrach
  • slnečnicu
  • repku ozimnú
  • cukrová repa
  • osivá pšenice, jačmeňa a hrachu

Oznamy

70. Výročie PD RADOŠINKA
História a súčasnosť
Agroturistické zariadenie Vrbov
Agroturistické zariadenie Vrbov Vám ponúka ubytovacie možnosti v podhorí Vysokých Tatier
60. výročie PD Radošinka
60. výročie Veľké Ripňany
PD Radošinka Veľké Ripňany
vzniklo zlúčením samostatne hospodáriacich JRD šiestich obcí Biskupová, Malé Ripňany, Veľké Ripňany, Lužany, Radošina a Behynce v roku 1973 ako JRD
Archív