Živočíšna výroba

Hlavný zootechnik

telefón: 0908 784 404
mail : zootechnik@pdradosinka.sk

Farma VKK – chov dojníc 
telefón: 038/539 2202 , mobil 0918245883
mail :  vkk@pdradosinka.sk

Farma Behynce – chov dojníc
telefón : 0385392935, mobil 0905508172
mail : behynce@pdradosinka.sk

Farma Biskupová – odchov mladého dobytka a jalovíc,
mobil 0908784404


Výroba :
  • Mlieko
  • Hovädzie mäso
  • Chovné jalovice
  • Teľce a mladý dobytok

Oznamy

70. Výročie PD RADOŠINKA
História a súčasnosť
Agroturistické zariadenie Vrbov
Agroturistické zariadenie Vrbov Vám ponúka ubytovacie možnosti v podhorí Vysokých Tatier
60. výročie PD Radošinka
60. výročie Veľké Ripňany
PD Radošinka Veľké Ripňany
vzniklo zlúčením samostatne hospodáriacich JRD šiestich obcí Biskupová, Malé Ripňany, Veľké Ripňany, Lužany, Radošina a Behynce v roku 1973 ako JRD
Archív